Ավտոմեքենաների վարձակալության պայմանները

Car Voyage- ում

Img

Դուք պետք է ունենաք անձնագիր եւ վարորդական իրավունք
Img

Վարորդի տարիքը 23 և բարձր
Img

Վարորդական իրավունքի առկայությունը 3 տարի և բարձր
Img

Ավտոմեքենայում ծխելը խստիվ արգելվում է
Img

Ավտոմեքենաների շահագործումը միայն Հայաստանի տարածքում
Img

Հետևել ճանապարհային երթեւեկության կանոններին
Img

Վազքի սահմանափակում` 350 կմ / օր